Bærekraft og ansvar er grunnpilarene til Elvang

Det er vår raison d’être og midtpunkt for hver eneste beslutning vi tar. For oss betyr dette å ta vare på menneskene vi jobber med, kvaliteten på produktene vi lager og å være skånsom mot miljøet. Vi er klassifisert på høyeste nivå som garantert medlem i World Fair Trade Organization, og vi har også signert FNs Global Compact Initiative, som fokuserer på samfunnsansvar og bærekraftig produksjon.

Vi har nøye valgt ut våre leverandører basert på kriterier for bærekraft og ansvar og for å produsere designene våre lokalt i Peru. Det er her vårt primære materiale, alpakkaull, kommer fra, og også på grunn av den sterke tradisjonen for håndverk peruanerne har finpusset i århundrer. Ved å bruke lokale materialer og produksjonsanlegg opprettholder vi sysselsettingen og økonomien i samfunnet.

Det har vært nøkkelen i vårt valg av leverandør at arbeidsplassen har et omfattende CSR-program, hvor ansattes vilkår ikke kompromitteres. Siden starten i 2003 har Elvang jobbet tett med en av Perus største veverier, som har et sterkt CSR-program. Blant annet har de gratis medisinsk-og tannlegekonsultasjon for ansatte og deres familier, lar ansatte velge om de ønsker å jobbe overtid, har ikke barnearbeid, overholder minimumslønn, tilbyr hjelp til skolegang for ansattes barn og fabrikken har utnevnt en tillitsvalgt og CSR-ansvarlig. Til slutt hjelper leverandøren vår de peruanske alpakkagjeterne gratis med hvordan de kan forbedre sitt alpakkahold på en rekke områder.

Ansvar

80 prosent av all ull som brukes i Elvang-produkter er resirkulert. Dette betyr at designene våre er laget av ull som er resirkulert fra andre produksjoner, som ellers ville blitt kastet. Ved å trekke ullen fra hverandre vil de originale fibrene dukke opp igjen, noe som gjør det mulig å spinne nytt garn for veving av nye tekstiler. Dette er en måte for oss å minimere sløsingen med allerede eksisterende ressurser og i stedet gi dem nytt liv i Elvang-design.

Ved å produsere i Peru, langt borte fra Danmark, må vi vurdere hvordan vi transporterer varene våre.  Så langt som mulig prøver vi å unngå flytransport for å minimere vårt CO2-fotavtrykk på klimaet. I stedet er det vårt mål å transportere minst 90 prosent av produksjonen vår med skip.

Kvalitet

80 prosent av all ull som brukes i Elvang-produkter er resirkulert. Dette betyr at designene våre er laget av ull som er resirkulert fra andre produksjoner, som ellers ville blitt kastet. Ved å trekke ullen fra hverandre vil de originale fibrene dukke opp igjen, noe som gjør det mulig å spinne nytt garn for veving av nye tekstiler. Dette er en måte for oss å minimere sløsingen med allerede eksisterende ressurser og i stedet gi dem nytt liv i Elvang-design.

Ved å produsere i Peru, langt borte fra Danmark, må vi vurdere hvordan vi transporterer varene våre.  Så langt som mulig prøver vi å unngå flytransport for å minimere vårt CO2-fotavtrykk på klimaet. I stedet er det vårt mål å transportere minst 90 prosent av produksjonen vår med skip.

Bærekraft

Elvang Denmark er et av ganske mange selskaper i Danmark. Garantert medlemskap i World Fair Trade Organization (WFTO). Ved å gjøre dette forplikter vi oss til å overholde WFTOs 10 prinsipper om rettferdig handel.

Det er en sertifisering som garanterer at hele verdikjeden vår er undersøkt og oppfyller kravene til rettferdig handel - både selskapet i Danmark og våre peruanske leverandører. Hos WFTO er det ikke bare produktene som er sertifiserte. Det er slik du kan gjøre forretninger.

I Elvang Danmarks tilfelle resulterer det blant annet i at vi bistår alpakkahyrder med undervisning om hvordan de kan optimalisere og forbedre virksomheten. En garantert medlems sertifisering hos WFTO må fornyes annethvert år, slik at de ti prinsippene overholdes kontinuerlig:

1. Skape muligheter for økonomisk vanskeligstilte produsenter
2. Åpenhet og ansvarlighet
3. Ansvarlig handelspraksis
Betaling av en rimelig pris
5. Unngå barne- og tvangsarbeid
6. Antidiskriminering, likhet og foreningsfrihet
7. Sunn og trygg arbeidsforhold
8. Kapasitetsbygging
9. Fremme rettferdig handel
10. Bærekraftig miljøledelse